Polityka prywatnościPolityka prywatności stanowi dodatek do umowy użytkownika i zawiera postanowienia dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych przez pracowników firmy. Użytkownicy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami umowy użytkownika.


Postanowienia ogólne


1.1. Założenie konta w tym serwisie jest potwierdzeniem, że użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki funkcjonowania serwisu i przetwarzania danych osobowych. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niektórymi warunkami, musi natychmiast zaprzestać korzystania z witryny.

1.2. Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wycieku informacji z winy użytkownika na skutek kliknięcia w nieznane linki.

1.3. Po pozostawieniu zapytania na stronie Klient potwierdza zgodę na przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim.

1.4. Administracja serwisu może w każdej chwili zmienić warunki polityki prywatności bez powiadamiania Klienta. Zmiany wchodzą w życie niezwłocznie po opublikowaniu stosownej informacji w serwisie.

1.5.Akceptując warunki Polityki Prywatności użytkownik wyraża pełną zgodę z postanowieniami Regulaminu. Klient wyraża zgodę na przekazywanie danych podmiotom trzecim, zgodnie z postanowieniami Polityki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi postanowieniami i chce wycofać zgodę, może powiadomić o tym administrację w formie pisemnej. Należy tego dokonać na 6 miesięcy przed zaprzestaniem wykorzystywania przez pracowników firmy danych osobowych użytkownika. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych poszczególnych osób. Umożliwia to sprawną realizację naszych obowiązków funkcjonalnych i prawnych. Nasza firma jest w pełni świadoma, jak ważne jest przetwarzanie danych zgodnie z prawem, ponieważ zwiększa to wiarygodność naszego serwisu i zapewnia pomyślne rezultaty przy wykorzystaniu takich danych. Dane osobowe użytkownika wykorzystywane są w celach, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo świadczenia wysokiej jakości usług. Informacje te mogą służyć do potwierdzenia tożsamości i kontaktów użytkownika. Dzięki temu będziesz mógł na bieżąco informować Cię o nowych, ciekawych ofertach, produktach i usługach. Zasób otrzymuje część danych osobowych z plików cookies, co oznacza, że ​​użytkownik akceptuje regulamin serwisu zawarty w akapitach mówiących o poufności informacji. Administracja może przekazywać dane uzyskane z plików cookies podmiotom trzecim. Jeżeli wyłączysz w przeglądarce opcję gromadzenia danych cookies, ten krok będzie odebrany jako zakaz gromadzenia i przetwarzania informacji, zgodnie z warunkami Polityki Prywatności.

1.6. Administracja nie sprawdza danych podanych przez użytkowników, za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie Użytkownika, która stanowi, że Klient zobowiązuje się do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej dane osobowe.

2. Skład informacji o Użytkownikach, które Administracja otrzymuje i przetwarza

2.1.Polityka prywatności obejmuje niektóre rodzaje danych osobowych:

2.1.1. Dane osobowe, które zostały zamieszczone bezpośrednio przez Klienta w formularzu rejestracji lub formularza opinii na stronie, są udostępniane do użytku Administracji i mogą być przekazywane osobom trzecim. Informacje te obejmują dane kontaktowe, imię i nazwisko, adres zamieszkania. Użytkownik nie może przekazywać danych osobowych osobom trzecim bez ich zgody.

2.1.2. Dane osobowe, które Użytkownik wprowadził w celu korzystania z usług serwisu.

2.1.3. Informacje zbierane podczas wizyty Użytkownika w naszym zasobie (dane o ruchu internetowym, logach online, lokalizacji).

2.1.4. Dane osobowe przesyłane do serwera automatycznie, gdy Użytkownik wykonuje określone czynności na zasobie. Administracja otrzymuje je z plików cookie, informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie dostępu, przejściach i wyszukiwaniu informacji przez klienta za pomocą paska wyszukiwania.

3. W jakim celu zbierane są informacje?

3.1. Zbieranie informacji o klientach prowadzone jest przez pracowników serwisu zgodnie z przepisami i zasadami zasobu, co zapewni Administracji niezbędne narzędzia do sprawnego wykonywania swoich obowiązków.

3.2.Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane przez pracowników zasobu w razie potrzeby:

3.2.1. Potwierdź dane niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administracją.

3.2.2.Aby zapewnić wysoką jakość usług użytkownikom pracującym w witrynie. Dotyczy to otrzymywania informacji o nowych projektach, wyjaśniania informacji o płatnościach i ulepszania funkcjonalności serwisu.

3.2.3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Administrację do wysyłania użytkownikom interesujących informacji na temat nowych projektów, reklam i ofert partnerskich.

3.2.4. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych do celów badań statystycznych i innych, w których nie będzie pojawiać się jego nazwisko i imię.

3.2.5. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w mailingach. Mogą to być komunikaty informacyjne lub reklamowe.

3.3. Klient zgadza się, że w przypadku dostępu za pośrednictwem aplikacji mobilnych otrzymane dane mogą zostać wykorzystane przez Administrację w celu zapewnienia lepszego działania witryny.

3.4. Klient wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom trzecim, w przypadkach opisanych powyżej, w regulaminie zasobu.

3.5. Administracja może poprosić użytkownika o zgodę na podanie danych osobowych, jeżeli regulamin serwisu nie przewiduje tego.

4. Przetwarzanie informacji o Użytkownikach

4.1. przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane w następujących przypadkach:

4.2.1. Klient wyraża zgodę na postanowienia serwisu dotyczące przekazywania jego danych podmiotom trzecim.

4.2.2. Przekazanie danych osobowych Użytkownika może nastąpić w celu zapewnienia funkcjonowania Serwisu lub jego poszczególnych części.

4.2.3. Informacje mogą być przekazywane przez Administrację osobom trzecim, także w przypadku naruszenia przez Użytkownika.

Odbywa się to w celu zapewnienia możliwości ochrony praw i uzasadnionych interesów Administracji lub osób trzecich.

4.2. Administracja ma prawo przetwarzać różnego rodzaju dane osobowe, np. takie, które obejmują informacje o obecnych, przeszłych i potencjalnych klientach oraz osobach odwiedzających Serwis itp., z którymi wchodzimy w interakcję. Informacje te obejmują dane niezbędne do komunikacji z Klientem. Może dodatkowo zawierać Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, adres e-mail, datę urodzenia i informacje o Twojej lokalizacji.

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie przez Administrację danych od osób trzecich, jeżeli została ona udzielona przez samego Klienta podczas korzystania z Usługi, dokonując określonych czynności w serwisie, o których mowa w Polityce.

4.4. Klient, po zaakceptowaniu Polityki prywatności i Umowy użytkownika, zgadza się, że Administracja ma do tego prawo.wykorzystywać dane statystyczne o działaniach Użytkownika podczas korzystania z zasobu.

4.5. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administracją w celu uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

5. Środki ochrony informacji o Użytkownikach

5.1. Administracja robi wszystko, co niezbędne pod względem technicznym, aby zapewnić niezawodną ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, przypadkowym usunięciem, zablokowaniem, zmianami i innymi niezgodnymi z prawem działaniami nieznanych osób w celu oszustwa.

5.2. Działania związane z przetwarzaniem danych osobowych reguluje ustawa federalna „O danych osobowych” z dnia 27 lipca 2006 r. Nr 152-03.

5.3. Klient ma prawo usunąć swoje konto w zasobie wraz ze swoimi danymi osobowymi. Aby to zrobić, musisz utworzyć odwołanie do Administracji, korzystając z kontaktów wymienionych na stronie.

6. Klauzula końcowa

Wszelkie spory i problemy, które mogą wyniknąć pomiędzy Administracją zasobu a Klientem, są rozwiązywane zgodnie z prawem.